Khách hàng
Năm ra mắt

Chung tay với Change Việt Nam, chúng tôi giới thiệu bộ gia vô vị - gia vị ai cũng nếm nhưng không muốn nêm vào món ăn - để nâng cao nhận thức về tác hại của việc nhựa một lần đã và đang làm ô nhiễm chuỗi thức ăn của chúng ta và khuyến khích mọi người nói ‘không’ với việc nhựa một lần.

181122 Tasteless Spice - Dinosaur64611.jpg (803 KB)

181122 Tasteless Spice - Dinosaur64681 copy.jpg (1.03 MB)

181122 Tasteless Spice - Dinosaur64820 copy.jpg (1001 KB)

181122 Tasteless Spice - Dinosaur64932 copy.jpg (856 KB)