Khách hàng
Năm ra mắt
Dịch vụ

Tui sợ Tết lắm. Gặp ai tui cũng phải lì xì mà không có ai lì xì lại cả, chỉ vì tui-lớn-rồi!” - ôi lầm to nhé! Tết này, Dinosaur cùng Trúc Nhân giúp bạn vĩnh biệt nỗi sợ lì xì để trao lì xì đi và nhận lại lì xì từ GrabPay by Moca. (Lì xì) càng đông, (bạn) càng vui.

190117-KV-R3.jpg (906 KB)