Khách hàng
Năm ra mắt
Dịch vụ

Để kể câu chuyện sữa gạo lứt Koshi hoàn toàn thiên nhiên, chúng tôi thực hiện một bộ phim không mang chất “quảng cáo” về câu chuyện bàn tay thiên nhiên làm nên Koshi.