Khách hàng
Năm ra mắt
Dịch vụ

Café Phố từ MacCoffee mang trải nghiệm cà phê đường phố vào từng gói nhỏ tiện lợi. Để làm nổi bật ưu điểm này, chúng tôi đã thực hiện một chiến dịch chứng minh rằng mọi người có thể trải nghiệm được thú vui của cà phế phố khi vẫn ngồi ở văn phòng hay ở nhà.