Khách hàng
Năm ra mắt
Dịch vụ

Để nhấn mạnh lợi ích từ sản phẩm của Nutifood, chúng tôi thực hiện một TVC với hình ảnh bé có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề và thách thức thường ngày dễ dàng nhờ uống sữa Nutifood.