Khách hàng
Năm ra mắt
Dịch vụ

Trong chương trình trách nhiệm xã hội của ngân hàng Techcombank, chúng tôi lập nên một quỹ giáo dục cho trẻ em kém may mắn với biểu tượng Khăn quàng đỏ. Mọi người có thể tham gia đóng góp vào chương trình bằng cách mua các dụng cụ học tập, và với mỗi sản phẩm được mua, một sản phẩm tương tự sẽ tới tay các em nhỏ cần đến chúng.

3-TECHCOMBANK.jpg (139 KB)

4-TECHCOMBANK1.jpg (150 KB)