Khách hàng
Năm ra mắt

Tiếng Việt vô cùng phong phú. Chính vì vậy chúng tôi đã xây dựng những nội dung đầy tính hài hước xoay quanh những câu khen ngon khi thưởng thức TH Yogurt để truyền đi thông điệp “Ngon theo cách của bạn”.

`