Khách hàng
Năm ra mắt
Dịch vụ

Chúng tôi đã hợp tác cùng Toyota để thiết kế một sân chơi thú vị với mô hình thành phố, các phương tiện giao thông thu nhỏ để giúp các em tiếp thu luật giao thông theo cách sinh động nhất.

3 DINOSAUR_toyota_work01.jpg (139 KB)

4 DINOSAUR_toyota_work02.jpg (162 KB)