Khách hàng
Năm ra mắt
Dịch vụ

Với mục tiêu làm nổi bật ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Ugether – thương hiệu thời trang cam kết trích một phần lợi nhuận để sản xuất các sản phẩm giữ ấm cho người nghèo, Dinosaur đã luôn đi cùng với đối tác ngay từ đầu: đặt tên, tạo câu chuyện thương hiệu cho đến thiết kế một website đơn giản, thân thiện với người dùng.

3 Ugether-work-1.jpg (85 KB)

4 Ugether-work-2.jpg (137 KB)

5 Ugether-work-3.jpg (113 KB)

6 Ugether-work-4.jpg (105 KB)