Khách hàng
Năm ra mắt
Dịch vụ

Sử dụng những yếu tố thuần Việt trong thiết kế, chúng tôi kết hợp sự hiện đại và những giá trị truyến thống để tạo nên diện mạo mới cho thẻ tín dụng VIB với tinh thần đất nước và mang đậm dấu ấn dân tộc.

3 VIB1.jpg (668 KB)

4 VIB2.jpg (1.20 MB)